Σχέδια μαθήματος – Προχωρημένη 9-12

Η προχωρημένη ύλη ΤΝ αναπτύχθηκε για μαθητές ηλικίας 9-12 ετών και καλύπτει κάθε δεξιότητα ΤΝ μέσα από ένα σχέδιο μαθήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματική ενότητα, παρακαλούμε επιλέξτε το σχετικό μάθημα.