Σχέδια μαθήματος – Βασική 6-8

Η βασική ύλη αναπτύχθηκε για τους μαθητές ηλικίας 6-8 ετών και καλύπτει κάθε δεξιότητα ΤΝ μέσα από ένα σχέδιο μαθήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματική ενότητα, παρακαλούμε επιλέξτε το σχετικό μάθημα.