Υπεύθυνη Χρήση

Το παρόν σχέδιο μαθήματος εισάγει τους μαθητές (ηλικίας 6 έως 12 ετών) στο θέμα της Υπεύθυνης Χρήσης διερευνώντας το ερώτημα: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει κακό; Το μάθημα ξεκινά με ένα σύντομο εισαγωγικό βίντεο, και στη συνέχεια περιλαμβάνει μια μαθησιακή δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν οι ίδιοι παραδείγματα μη κατάλληλης χρήσης ΤΝ. Επιπλέον, θα μάθουν πώς λειτουργεί η Μηχανική Μάθηση και πώς αυτή μπορεί να προκαλέσει μεροληπτικά αποτελέσματα, οδηγώντας στην άνιση μεταχείριση. Κατά τη διάρκεια της πρόκλησης, οι μαθητές θα φτιάξουν τον δικό τους αλγόριθμο Μηχανικής Μάθησης και θα δουν οι ίδιοι πώς ένα μοντέλο μπορεί να αποτελέσει στοιχείο προκατάληψης αρκετά εύκολα. Το σχέδιο μαθήματος συνοδεύεται από ένα έτοιμο προς χρήση PowerPoint και ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτικού που περιλαμβάνει ένα πλήρες σενάριο για την παρουσίαση του PowerPoint. Για συμμετοχή στο μάθημα οι μαθητές θα χρειαστούν φορητό υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Συνολικά, το σχέδιο μαθήματος θα διαρκέσει 120 λεπτά για να ολοκληρωθεί.