ΕΠΙΛΕΞΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

Καλώς ήρθατε στην ανοιχτή ψηφιακή διδακτική πλατφόρμα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στη σχολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο διαδικτυακός διδακτικός χώρος φιλοξενεί μια συλλογή διδακτικού και μαθησιακού AI-STEM υλικού, διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες, για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην απόκτηση ψηφιακών και άλλων σημαντικών δεξιοτήτων. Το αποθετήριο ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματώσει το υλικό AI και να το συσχετίσει με τις πέντε βασικές περιοχές δεξιοτήτων: Ψηφιακός Γραμματισμός και Πληροφορία, Επικοινωνία, Υπεύθυνη Χρήση, Επίλυση Προβλημάτων και Δημιουργία Περιεχομένου. Το υλικό διαχωρίζεται σε δύο προγράμματα σπουδών ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών (Βασική και Προχωρημένη).

Εργαλειοθήκη

Διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης στα παιδιά.