Ανάπτυξη Περιεχομένου

Το παρόν σχέδιο μαθήματος εισάγει τους μαθητές (ηλικίας 6 έως 12 ετών) στο θέμα της ψηφιακής ικανότητας “Δημιουργία ψηφιακού υλικού” διερευνώντας το ερώτημα: “Μπορεί μια υπολογιστική μηχανή να αναγνωρίζει ζωγραφιές, ζώα, πουλιά, πρόσωπα; Μπορούμε να μάθουμε μία μηχανή να αναγνωρίζει δικές μας εικόνες, ήχους και χειρονομίες;” Το μάθημα ξεκινά με ένα σύντομο εισαγωγικό βίντεο, στη συνέχεια περιλαμβάνει μαθησιακές δραστηριότητες και προκλήσεις υπό μορφή εξερευνήσεων και παιχνιδιών που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές προσπαθούν να εντοπίσουν μεθόδους τις οποίες εφαρμόζει η τεχνητή νοημοσύνη, να ασχοληθούν με τεχνικές συλλογής μεγάλου όγκου δεδομένων στις οποίες βασίζεται, αλλά και με περιπτώσεις που οι μηχανές αποτυγχάνουν στην αναγνώριση οντοτήτων του κόσμου μας. Μέσα από την πρόκληση, οι μαθητές θα δημιουργήσουν τα δικά τους δεδομένα, θα παίξουν με παιχνίδια και θα αναπτύξουν δικά τους παιχνίδια (π.χ. “πέτρα-ψαλίδι-χαρτί”) χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Machine Learning for Kids και το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Θα μεταβάλλουν σχετικές παραμέτρους και θα προγραμματίσουν τα παιχνίδια τους. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει και έναν αναλυτικό οδηγό για τη δημιουργία περιεχομένου, για τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, για τον προγραμματισμό παιχνιδιών, και ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτή με συμβουλές υλοποίησης του μαθήματος. Το μάθημα αναμένεται να διαρκέσει συνολικά 120 λεπτά.