Ψηφιακός Γραμματισμός και Πληροφορία

Το παρόν σχέδιο μαθήματος εισάγει τους μαθητές στην ικανότητα να αναζητούν πληροφορίες και να τις επεξεργάζονται αναπτύσσοντας παράλληλα την κριτική τους σκέψη ως προς τις πληροφορίες που αναλύουν. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει την αναζήτηση πληροφοριών, την οργάνωση, την επεξεργασία και την ανάλυσή τους, καθώς και τη σύγκριση και την κριτική αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και των πηγών τους. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει ένα βίντεο που επεξηγεί πως οι εφαρμογές φωνητικού βοηθού μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση χρήσιμων πληροφοριών. Επιπλέον, περιλαμβάνει δύο άλλες δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την αναζήτηση πληροφοριών, καλώντας τους μαθητές να ερευνήσουν τις ερωτήσεις για να δώσουν απαντήσεις στις προκλήσεις που τους δίνονται. Τέλος, προτείνεται ένα παιχνίδι Τεχνητής Νοημοσύνης που συνδέει την αναζήτηση πληροφοριών με τις νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα αποτελεί η χρήση φορητού υπολογιστή και η σύνδεση στο διαδίκτυο. Το σχέδιο μαθήματος θα διαρκέσει 120 λεπτά για να ολοκληρωθεί.