Αυτό το Σχέδιο Μαθήματος ανήκει στην ενότητα της Επικοινωνίας και της Συνεργασίας και απευθύνεται σε παιδιά μεταξύ 6 και 8 ετών. Αυτό το θέμα στοχεύει να παρέχει στους μαθητές τη βασική γνώση αυτής της ικανότητας και του πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής που σχετίζονται με αυτήν την ικανότητα. Ως εκ τούτου, το επίκεντρο αυτού του σχεδίου μαθήματος είναι η υποστήριξη των νεαρών μαθητών στην ανάπτυξη μιας – βασισμένης σε τεκμηριωμένη – κατανόηση της πολυπλοκότητας και των βασικών αρχών της Τεχνητής Νοημοσύνης, της υπολογιστικής σκέψης και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να ενσωματωθούν στη διδασκαλία και τη μάθηση για την προώθηση της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, της ανθεκτικότητας και της σχεδιαστικής σκέψης. Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες σε σχέση με την διαδικτυακή επικοινωνία, τη συνεργασία αλλά και την ευρύτερη κατανόηση του πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη για την επικοινωνία.